Shinkenchiku 1978

新建築 第53巻 1978年

Special Issues

Shinkenchiku 1978/7

ASHITAKA SUSONO RESIDENCE, Numazu city, Shizuoka
architect: Shinohara Kazuo

Shinkenchiku 1978/8

HOUSE AT SENNINCHO, Hachioji city, Tokyo

architect: Kunihiko Hayakawa Architect & Associates