Nishikawa Takeshi

西川 驍

1925 born

project list

 

1965/66 RYUSEI IKEBANA CENTER, HEAD OF SCHOOL RESIDENCE AND MAIN HALL, Shinjuku ward, Tokyo

1965/66
RYUSEI IKEBANA CENTER, HEAD OF SCHOOL RESIDENCE AND MAIN HALL

家元の住居棟と龍生会館 - Iemoto no Jūkyo-tō to Ryūsei-kaikan

address:   3-19 Ichigaya Tamachi, Shinjuku ward, Tokyo
Japanese:   東京都新宿区市谷田町3-19